Glodalica
Graverica
Router
3D Scanner
...

SVE U
JEDNOJ
MAŠINI

CNCsrbLevo

 

Zašto Heiz ?

High-Z , Prevod sa engleskog

Koristeći naš dugoodišnji eksperiment u oblasti tehnike mašina sa numeričkim upravljanjem, mi Vam predstavljamo najčvršću (vođice debljine 22mm na osama X i Y) portalnu glodalicu (sa numeričkim upravljanjem), koja obezbeđuje maksimalnu tačnost tolerancija, a koja pri tom poseduje primetni odnos cene i kvaliteta. Upravo zbog toga za poslednjih 39 meseci mi smo prodali više od 1300 glodalica CNC naše popularne serije High-Z klijentima iz raznih zemalja sveta.

O graverici-glodačkoj mašini High-Z

Ove mašine su očekivala ne samo specijalizovana preduzeća već i graditelji modela i hobisti. Saradnici našeg konstruktivnog odeljka zajedno sa inženjerima mašinske industrije i elektroničarima razradili su CNC glodalicu, koja u svojoj klasi otkriva nove perspektive, zahvaljujući odnosu cena-kvalitet i čvrstoće, koja se oslanja na originalnu geometriju.

Glodalicu je moguće takođe iskoristiti u ulozi katera i plotera. Razume se, neophodan alat za to uključen je u našem programu. Za opsluživanje te mašine ne zahteva se znanje u oblasti programiranja CNC mašina. Taj zadatak izvršavaju programi PC-NC ili upravljački programi Win PCNC koji ulaze u isporuku.

Neki od grafičkih programa lako obezbeđuju crteže ili tekstove (Corel Draw, CAD programi i tome slično). Njih je moguće ubaciti neposredno u PC-NC upravljački program kao HPGL fajl. U PC-NC programu je moguće zatim nadgraditi neke parametre, naprimer brzinu premeštanja, linearne promene, redosled glodanja, dubinu opterećenja pojedinih alata itd. Mašina je vrlo prosta za opsluživanje posle prethodnog upoznavanja sa upravljačkim programom.

Glodalica je izrađena u Nemačkoj i to po nemačkoj tehnologiji sa svim prijemnim ispitivanjima (prijem je usaglašen sa odgovarajućim pravilima EC itd). Pri konstrukciji i izradi te mašine, posebno smo insistirali na tačnosti obrade i korišćenju visokokvalitetnih materijala. Prema rezultatima prethodnih istraživanja za 2004. god., mi smo, nažalost bili prinuđeni da konstatujemo, da nije svaki ozbiljan proizvođač predlagao i odgovarajuće visokokvalitetne mašine. („superskupo“ ne označava automatski i „super kvalitet“). Nažalost, do ovoga trenutka nije došlo do naročitih izmena na tom planu. Izuzetak predstavljaju neki podražavaoci, koji su iskopirali našu konstrukciju mašine 1:1, ali ipak, skoro svi, nikada nisu dostigli naš standard kvaliteta a kamo li da se upoređuju sa nama u prikupljenim eksperimentima.

Na taj način, naša glodalica serije High-Z bitno prevazilazi mnoge, značajno skuplje, mašine naših konkurenata, naprimer, u pogledu čvrstoće, brzine, radnih karakteristika, najmanjih tolerancija u mehaničkom delu i dugotrajnoj preciznosti u eksploataciji. Pri projektovanju, mi nismo postavili zadatak da se konstruiše mašina koja će imati maksimalnu brzinu u forsiranom režimu. Mnogo važnije kriterijume za krajnje korisnike mi smo obuhvatili kroz takve parametre kao što su sigurnost, stabilnost i odnos cene i kvaliteta.

Zahvaljujući zoni kretanja X-700, Y-440mm (model High-ZS-720) (što pro konstrukciji daje stvarne dimenzije obrade 720x440mm), Z-110mm i visini prilaza radnog alata na obradak tj. oslonac, jednak 100mm, pri tačnosti ponavljanja od 0,025mm, i maksimalnoj brzini u forsiranom režimu 2500 mm/min, ta mašina je izuzetno pogodna za gotovo sve vidove glodačkih i graverskih radova sa plastičnim masama, drvetom, lakim metalima kao što su aluminijum, mesing,bakar,  itd. Razume se, mašinu je moguće iskoristiti i za bušenje rupa ili rezanja listova (traka).

Klizači mašine se kreću po visokopreciznim vođicama prečnika 22mm, kaljenih na 62 Rokvela i brušenih. (na Z osi prečnik vođica je 16mm). To kao krajnji rezultat daje visoku čvrstoću i otpornost na uvijanje i dozvoljava vršenje glodačkih radova sa masivnim aluminijumom debljine čak do 10mm u jednom prolazu.
U 99% slučajeva vrše se glodački radovi na materijalu debljine ne većoj od 5mm. Ređe sleduje obrada delova visine 80, 90, ili 100mm.
Većina mašina naših konkurenata ima konstrukciju pri kojoj je centar ose Y postavljen nad mašinom na visini približno 300 mm i više. Razume se, kod takvih konstrukcija, pojavljuju se velike bočne sile i momenti uvijanja pri obradi tankih materijala, koje mogu uticati ne samo na tačnost obrađivanih delova, nego i na rok služenja mašine, ako se ne koriste visokokvalitetni delovi, koji se suprotstavljaju tome. Na crtežima je pokazana crvena „linija rasporeda sila“ radi poređenja naše konstrukcije sa konstrukcijama većine konkurenata.
Što su sličnije dužine krakova trougla, time je stabilnija konstrukcija mašine. Što je veća razlika u dužinama krakova trougla sila, konstrukcija je nestabilnija. Na crtežima je prikazana obrada ravnog materijala deblljine 5mm.

pored2 pored3

poredj

Postavljanje materijala na mašinu High-Z

Za postavljanje ravno obrađivanih delova, kao i materijala za graviranje, limova, ili furnira, njih je moguće lako učvrstiti na osnovnoj ploči (na medijapanu srednje debljine). Po pravilu, tu ploču treba jednom izglodati, ili tačno nivelisati, i zatim na njoj učvrstiti Vaš materijal (na primer uz pomoć duplo lepljive trake). U uputstvu za eksploataciju mi navodimo takođe primere, kako je najlakše učvrstiti ravne materijale, tako da se mogu brižljivo obrađivati.
Kao pomoćnu opremu možete kupiti ploče sa T-žljebovima po razumnoj ceni, na kojima je moguće učvrstiti obrađivane delove složenog oblika.

Obrada velikih delova na mašinama High-Z

Mašina je osmišljena tako da možete na njoj obrađivati delove praktično ma koje veličine. Želite li na primer da izvršite graviranje i zatim složena rezanja na materijalima koji prevazilaze osnovnu površinu obrade?

Za to je potrebno da postavite celu mašinu nad obrađivanim delom.